«

»

Kwi 01

Spotkania z przyrodą klasy II

Dnia 27 marca w Ekopracowni odbyły się 3- godzinne zajęcia przyrodnicze pod hasłem „Wiosenne kwiaty- zwiastuny wiosny”. Rozpoczęły one cykl tematyczny zaplanowany dla uczniów klasy II „Nasze spotkania z przyrodą”. Dzieci miały okazję zapoznać się z wiosenną tematyką wykonując zadania z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Uczniowie:

  • rozpoznawali wiosenne kwiaty
  • dzielili je na pospolite i chronione
  • rozwiązywali rebusy i układali puzzle przyrodnicze
  • obserwowali fazy wzrostu rośliny (z cebulki i nasiona)
  • słuchali fragmentu koncertu A. Vivaldiego „Wiosna”
  • rozpoznawali (także słuchowo) ptaki zimujące w Polsce i te, które swym przylotem zwiastują wiosnę
  • dopasowywali sylwetki ptaków do ich gniazd
  • dowiadywali się, czym się one żywią

Na zakończenie uczniowie rozwiązywali test, który sprawdzał zrozumienie omawianej tematyki. Okazało się, że dzieci znakomicie radzą sobie z przyrodniczymi zadaniami i pytaniami. Jako zadanie do wykonania w domach, dzieci mają założyć własną hodowlę dowolnej rośliny, a następne obserwować i dokumentować jej wzrost poprzez wykonanie rysunków lub zdjęć. Z pewnością udostępnimy wyniki swojej pracy na naszym ekologicznym blogu.  😛

Katarzyna Kasprzyk

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes