«

»

Mar 19

Zaćmienie Słońca

Jutro czeka nas ciekawe zjawisko astronomiczne. Bę­dzie­my mogli oglą­dać za­ćmie­nie Słoń­ca – zo­ba­czy­my jak Księ­życ prze­su­wa się na tle na­szej gwiaz­dy. Do za­ćmie­nia Słoń­ca do­cho­dzi wów­czas, gdy Słoń­ce, Księ­życ i Zie­mia usta­wią się w jed­nej linii, a Księ­życ znaj­dzie się mię­dzy Słoń­cem a Zie­mią. Czę­ścio­we za­ćmie­nie Słoń­ca bę­dzie pierw­szym tego typu zja­wi­skiem wi­docz­nym z te­re­nu na­sze­go kraju od stycz­nia 2011 roku.

Na pewno warto obejrzeć to zjawisko, ale musimy pamiętać, że  patrzenie na tarczę słoneczną bez odpowiedniego zabezpieczenia może skutkować uszkodzeniem wzroku. Z tego względu do oglądania zaćmienia słońca trzeba się przygotować. Najlepsza do obserwacji jest specjalna folia mylarowa tzw. folia Baadera. Bezpieczne są też okulary spawalnicze.

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes